Antonius Bewindvoering B.V.
Professionele bewindvoering en (toeleiding naar) schuldhulpverlening
Welkom Home Privacy - Klachten - Disclaimer Nieuws Downloads Contact CliŽnt Login Copyright 2019 - Antonius Bewindvoering B.V.

Beschermingsbewind.

Bij beschermingsbewind is sprake van tijdelijke of duurzame wettelijke vertegenwoordiging. Het bewind wordt uitgesproken over het volledige vermogen en (on)roerende goederen.

Schuldenbewind

De gemeente is verplicht haar inwoners te helpen bij het oplossen van schulden. Dit is minder ingrijpend en goedkoper dan direct een bewindvoerder te benaderen voor het regelen van schulden. Ons kantoor accepteert daarom uitsluitend aanvragen voor een schuldenbewind, als gebleken is dat gemeentelijke schuldhulpverlening geen oplossing biedt.

Pgb-beheer

Pgb-beheer is een verantwoordelijkheid van de bewindvoerder. Het beheer brengt extra werkzaamheden met zich mee, waarvoor wij extra uren in rekening brengen. Deze uren worden in de regel niet vergoed vanuit de bijzondere bijstand, omdat zorg in natura voorliggend is. Een PGB brengt rechten maar ook plichten met zich mee en is daarom niet voor elke zorgvrager een verstandige keuze. Download ons PGB-protocol. Hierin staan de voorwaarden die wij stellen aan de zorgverlener en budgethouder.
Een verzoek tot onderbewindstelling moet ingediend worden bij de kantonrechter. Als de kantonrechter besluit dat de gronden voor onderbewindstelling voldoende zijn aangetoond, zal hij een beschikking afgeven. Per kantonrechtbank kan verschillen hoelang men op een besluit moet wachten.   Als er sprake is van een crisissituatie (bv ontruiming, afsluiting electra of water) kan het bewind met spoed worden uitgesproken. Als het bewind door de kantonrechter is uitgesproken, kan het alleen worden opgeheven door de kantonrechter of door overlijden van de onderbewindgestelde.

De Basisbankrekening

Een eigen betaalrekening met betaalpas is tegenwoordig onmisbaar. Als u dat niet heeft, kunt u geen inkomen ontvangen, geld opnemen via de geldautomaat, betalen via betaalautomaten of ontvangen rekeningen betalen. Kortom, zonder bankrekening met betaalpas is het onmogelijk om aan het moderne betalingsverkeer deel te nemen. Als een bank uw bankrekening(en) opheft, is dit vaak het resultaat van bankfraude of oplichting. Uw bankrekening is bijvoorbeeld gebruikt voor oplichting bij verkoop via Marktplaats. Antonius Bewindvoering B.V. is een toegelaten hulpverlener bij de Betaalvereniging Nederland. Dit houdt in dat wij voor onze cliënten een bankrekening kunnen openen. Voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een actief hulpverleningstraject.

Wie zijn wij?

Antonius Bewindvoering B.V. is een professionele bewindvoerdersorganisatie. Ons kantoor is opgericht in 2014, maar wij zijn al sinds 1997 actief in de financiële dienstverlening. Antonius Bewindvoering B.V. heeft een eigen Wft-vergunning voor het openen van bank- en spaarrekeningen. Ook zijn wij erkend hulpverlener bij de Betaalvereniging Basisbankrekening. Wie zijn onze cliënten? Bij onze cliënten is in de regel sprake van een tijdelijk of duurzaam bewind vanwege een geestelijke of lichamelijke beperking. Bij een geestelijke beperking kunt u denken aan een verstandelijke beperking, psychische of gedragsproblematiek en/of verslavingsproblematiek. Deze cliënten zijn tijdelijk of duurzaam niet in staat de eigen financiën te beheren. Meestal hebben deze cliënten ook (problematische) schulden, maar bij deze cliënten zijn de schulden vaak het gevolg van de beperking, niet de oorzaak. Bij een schuldenbewind geldt juist het omgekeerde. Bij een schuldenbewind ervaren cliënten vaak ook geestelijke problemen (overspannen, stress), maar als de schulden worden opgelost, verdwijnen de geestelijke problemen vaak vanzelf. De gemeentelijke schuldhulpverlening biedt in de regel een minder ingrijpende en goedkopere oplossing voor de schuldenproblematiek. Wij adviseren u daarom zich eerst te melden bij uw gemeente vóórdat u zich aanmeldt voor bewindvoering. Hoe gaan wij om met de aanwezige schulden? Wij brengen wij de schulden in kaart en zorgen ervoor dat uw inkomen in elk geval op het niveau van de beslagvrije voet komt. Als uw persoonlijke en financiële situatie gestabiliseerd is, zal een verzoek tot toelating tot de minnelijke schuldsanering (msnp) of wettelijke schuldsanering (wsnp) worden ingediend. Omdat de beperking vaak duurzaam is, leidt het oplossen van de schulden niet automatisch tot opheffing van het bewind. Wat is ons doel? Wij stellen ons tot doel binnen 3-6 maanden) de financiële rust en stabiliteit te herstellen. De inkomsten en uitgaven moeten in evenwicht komen en blijven en wij hebben tijd nodig om te beoordelen of een cliënt stabiel genoeg is voor doorverwijzing naar de schuldhulpverlening. In de minnelijke schuldhulpverlening kunnen schulden binnen 36 maanden gesaneerd worden ná toelating tot de MSNP. In de wettelijke schuldhulpverlening kunnen schulden binnen 36 maanden gesaneerd worden, maar de rechter-commissaris kan ook besluiten de WSNP eerder op te heffen of juist langer door te laten lopen. Ons doel is waar mogelijk met onze cliënt toe te werken naar een situatie waar het bewind niet langer nodig is. Bepalend is, of de gronden waarop het bewind door de kantonrechter is uitgesproken zijn verdwenen. Elke vijf jaar leggen wij hierover verantwoording af, zowel aan de cliënt als aan de kantonrechter. Wanneer kunt u zich bij ons aanmelden? Stabiliteit wordt het snelst bereikt wordt door overname van de financiën in combinatie met professionele hulpverlening en persoonlijke begeleiding. Daarom accepteren wij in de regel alleen cliënten die een actief hulpverleningstraject volgen. Een bewindvoerder is  namelijk geen hulpverlener en kan u daarom niet helpen uw persoonlijke uitdagingen het hoofd te bieden. Bewind op basis van problematische schulden nemen wij uitsluitend aan na doorverwijzing door de gemeentelijke schuldhulpverlening.
Home