De Schuldenrechter

Ruim een half miljoen huishoudens kampen met problematische schulden, blijkt uit cijfers van het CBS. Ze staan rood, kunnen rekeningen niet betalen of hebben een creditcardschuld. Wat er gaat veranderen door de komst van de nieuwe rechter? Nu krijgen mensen met schulden bijna standaard een bewindvoerder toegewezen, die het beheer van hun financiën overneemt. Maar dat betekent niet altijd dat je daarmee uit de problemen bent. Er zijn ook mensen die na een paar jaar onder bewind nog steeds geen schulden hebben weggewerkt. Soms zijn mensen er na een paar jaar zelfs nog slechter aan toe, financieel gezien. Soms ligt dat aan de bewindvoerder, maar het kan ook aan de persoon zelf liggen. De schuldenrechter besteedt meer aandacht aan mensen met fikse schulden. Voordat iemand met schulden op voor de rechter verschijnt, vindt een gesprek plaats met de gemeente om te kijken wat er nog mogelijk is om iemand te helpen. Met een langer gesprek op de zitting probeert de rechter de schuldproblemen zo goed mogelijk te doorgronden om met een oplossing te komen waar iemand ook écht iets aan heeft. Het is daarom altijd belangrijk dat u, voordat u een verzoek tot onderbewindstelling indient, éérst contact legt met de gemeentelijke schuldhulpverlening. Wellicht kan de gemeente u helpen en is bewindvoering niet noodzakelijk.
Copyright 2019 - Antonius Bewindvoering B.V. AVG vanaf 25-5-2018
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 ingevoerd. De AVG zorgt voor versterking en uitbreiding van de privacyrechten. De AVG geldt niet voor politie en justitie als zij hun taken voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten en tenuitvoerlegging van straffen uitvoeren. Voor andere taken van politie en justitie is de AVG wel van toepassing. Bijvoorbeeld bij de verwerking van personeelsgegevens.
Antonius Bewindvoering B.V.
Home Privacy - Klachten - Disclaimer Nieuws Downloads Contact CliŽnt Login Nieuws

Adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind (9-7-2018)

Uit recente cijfers van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt dat er afgelopen jaren een explosieve toename is in de kosten van bijzondere bijstand. Van 55 miljoen euro in 2013 naar ongeveer 115 miljoen euro in 2015. Dit is weer terug te voeren op de enorme toename van het aantal mensen dat onder bewind staat. Gemeenten kunnen straks rechters adviseren over de vraag of iemand met problematische schulden hulp moet krijgen van een beschermingsbewindvoerder (ook wel schuldenbewind genoemd). Nu zijn gemeenten vaak niet op de hoogte als de rechter wordt verzocht om schuldenbewind in te stellen, terwijl ze wél verantwoordelijk zijn voor de juiste ondersteuning van mensen die schulden hebben. Om dit op te lossen, krijgen gemeenten een adviesrecht, als er schuldenbewind wordt aangevraagd. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) waarop via internetconsultatie kan worden gereageerd. De maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord. Het is onderdeel van het Actieplan Brede Schuldenaanpak dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Doel is om mensen met schulden beter te helpen en het aantal mensen met problematische schulden terug te dringen. Eén van de manieren om mensen te steunen die financieel in zwaar weer zitten, is de benoeming van een beschermingsbewindvoerder door de rechter. Deze bewindvoerder beslist over geldzaken van de betrokkene. Hij moet zorgen voor een stabiele situatie en betaalt de rekeningen van huur, gas, water en licht. Verder is het de taak van de beschermingsbewindvoerder om deze mensen naar schuldhulpverlening te leiden, dan wel naar een schuldsaneringstraject.   Op dit moment buigt de rechter zich uitsluitend over de vraag of een beschermingsbewindvoerder moet worden aangesteld. Hij kan daarbij onvoldoende afwegen of een minder ingrijpende vorm van ondersteuning beter aansluit bij de situatie van de betrokkene. Door gemeenten voortaan op de hoogte te stellen van verzoeken aan de rechter om schuldenbewind in te stellen, kunnen zij de rechter hierover adviseren. De rechter kan zo ook minder ingrijpende vormen van ondersteuning in zijn afweging betrekken. Een en ander moet leiden tot de beste ondersteuning voor mensen met problematische schulden.
Professionele bewindvoering en (toeleiding naar) schuldhulpverlening
Nieuws